Політика конфіденційності

Правила передачі та обробки особистих даних Глосарій

Справжнім відповідно до Федерального закону № 152-ФЗ «ПРО персональних даних» від 27.07.2006 Ви підтверджуєте свою згоду на обробку персональних даних: збір, систематизацію, накопичення, зберігання, уточнення (оновлення, зміну), використання, блокування, знеособлення, знищення. Ми, ТОВ «Глосарій», гарантуємо конфіденційність одержуваної нами інформації. Обробка персональних даних здійснюється з метою ефективного виконання замовлень, договорів та ін. Термін дії Вашої згоди є необмеженим.

Даний згоду поширюється на наступні персональні дані: прізвище, ім'я та по батькові, адреса електронної пошти, поштову адресу доставки замовлень, контактний телефон, платіжні реквізити.

Політика конфіденційності персональної інформації

Ця Політика конфіденційності персональної інформації (далі - Політика) діє щодо всієї інформації, яку ТОВ «Глосарій» (далі «Глосарій») може отримати від користувача під час використання їм офіційного сайту Глосарій (http://glossary.web365.tech, далі - сайт), використання послуг, покупки, участі в кампаніях або іншому взаємодії (далі – Послуги, Послуги Глосарій).

Рене не контролює і не несе відповідальності за сайти третіх осіб, на які користувач може перейти за посиланнями, доступним на сайті Глосарій. На сайтах третіх осіб може бути власна політика конфіденційності, і у користувача може збиратися або запитуватися інша персональна інформація. Справжня Політика пояснює, яким чином Глосарій обробляє і захищає персональну інформацію користувачів.

Використовуючи Послуги і надаючи Глосарій інформацію, необхідну для ініціювання подальшого взаємодії, Ви висловлюєте згоду на її використання у відповідності з цією Політикою.

Для конкретних Послуг Глосарій може публікувати положення, додатздійснюють справжню Політику.

1. Персональна інформація, яку отримує і обробляє Глосарій

1.1. В межах цієї Політики під «персональною інформацією користувача» розуміються:
1.1.1. Персональна інформація, яку користувач надає про себе самостійно при реєстрації (створення облікового запису) або в процесі використання Послуг, включаючи персональні дані користувача. Обов'язкова для надання (надання) Послуг інформація явно позначена. Інша інформація надається користувачем на його розсуд.
1.1.2. Інша інформація про користувача, збір та/або надання якої визначено для надання окремих Послуг.

1.2. Персональна інформація користувача, надана Глосарій, вважається достовірною і може бути блокована до моменту отримання від користувача або його законного представника згоди на обробку персональних даних користувача.

2. Цілі обробки персональної інформації користувачів

2.1. Рене обробляє лише ті персональні дані, які необхідні для надання та покращення якості Послуг.

2.2. Персональну інформацію користувача Глосарій може використовувати в наступних цілях:
2.2.1. Ідентифікація сторони в рамках надання Послуги.
2.2.2. Надання користувачу персоналізованих Послуг.
2.2.3. Поліпшення якості Послуг і розробка нових.
2.2.4. Проведення статистичних та інших досліджень на основі знеособлених даних.

3. Передача персональної інформації користувача третім особам.

3.1. Щодо персональної інформації користувача зберігається її конфіденційність, крім випадків обробки персональних даних, доступ необмеженого кола осіб до яких надано користувачем або за його прохання.

3.2. Глосарій має право передати персональну інформацію користувача третім особам у наступних випадках:
3.2.1. Користувач надав свою згоду на такі дії.
3.2.2. Передача необхідна для досягнення цілей, здійснення та виконання функцій, повноважень і обов'язків, покладених законодавством Російської Федерації на Глосарій.

4. Заходи, що застосовуються для захисту персональної інформації користувачів

Глосарій приймає необхідні і достатні організаційні та технічні заходи для захисту персональної інформації користувача від неправомірного або випадкового доступу, знищення, зміни, блокування, копіювання, розповсюдження, а також інших неправомірних дій з нею третіх осіб.

5. Права та обов'язки користувача

5.1. Глосарій вживає обґрунтованих заходів для підтримки точності та актуальності наявних у Глосарій персональних даних, а також видалення застарілих та інших недостовірних або зайвих персональних даних, тим не менш, Користувач несе відповідальність за надання достовірних відомостей, а також за оновлення наданих даних у разі будь-яких змін.
5.2. Користувач може у будь-який момент змінити (поновити, доповнити, блокувати, знищити) надану їм особисту інформацію або її частину, а також параметри її конфіденційності шляхом звернення в Глосарій.
5.3. Користувач має право на отримання інформації, що стосується обробки його персональних даних в Глосарій .
5.4. Для виконання положень п. 5.2 і 5.3 цієї Політики Глосарій може вимагати підтвердити особу користувача, зажадавши надання такого підтвердження, оформленого відповідно до закону «Про персональних даних».

6. Зворотній зв'язок. Запитання та пропозиції

Усі пропозиції або питання з приводу цієї Політики слід повідомляти Глосарій за адресою електронної пошти reneedu.ru@gmail.com

Запропонувати термін
Дякуємо